Reiki er en av de eldste former for healing vi kjenner. Det finnes 2500 år gamle skrifter på det urgamle indiske språket sanskrit hvor det refereres til Reiki-tradisjonen. Den ble imidlertid gjenoppdaget i det 19. århundre av japaneren Mikao Usui. Naturlig healing i Usui-tradisjonen har blitt overført til stadig nye Reiki-mestere siden hans dager og praktiseres i dag over hele verden.

 • Hva er Reiki?
 • Hvordan foregår en Reiki-behandling?
 • Hva hjelper Reiki mot?
 • Er Reiki alltid trygt?
 • Hva er Karuna Reiki®?
 • Hva er Reiki?

  Det japanske ordet "Rei-ki" består av to stavelser: "rei" som beskriver det kosmiske og universelle aspektet av denne energien og "ki" som står for den grunnleggende livskraften som flyter gjennom og pulserer i alle levende vesner. Vi får med oss en viss mengde "ki" inn i livet, men vi forbruker den i det livet vi lever til daglig. Dermed blir vi nødt til å skape en daglig dose ny energi. Når vi over en lengre tid er ute av stand til å gjenskape den energien vi har forbrukt, kan vi lett bli fysisk og følelsesmessig syke. Hvis den mengden livsenergi vi har er på et lavt nivå eller er helt borte, har vi lett for å bli fysisk, emosjonelt eller mentalt utmattede og dermed får vi en tendens til å bli mer irritable, deprimerte og i slett lune enn vi vanligvis er.

  Reiki er en naturlig og enkel healing-metode som setter deg i stand til å absorbere mer livsenergi. Reiki forsterker livskraften din, øker motstandskraften og din evne til selvhelbredelse.

  Hvordan foregår en Reiki-behandling?

  Denne naturlige healing-energien strømmer i konsentrert form gjennom hendene til den som gir Reiki. Ved å legge hendene direkte på kroppen kanaliseres den helbredende energien inn i kroppen til mottakeren. Den som gir Reiki er en kanal for overføring av universell livsenergi og mister derfor ikke noe av sin personlige energi.

  Mottaker behøver ikke å kle av seg, Reiki går lett igjennom klærne.

  Hva hjelper Reiki mot?

  Reiki er vanligvis til hjelp for alle typer helbredelse og lindrer smerter og akutte symptomer veldig raskt. Reiki kan hjelpe deg til å gjennomføre nødvendige forandringer og beslutninger i livet ditt, uansett hva du trenger eller ønsker å oppnå.

  Reiki påvirker hver enkelt person på en unik måte, men fungerer alltid slik mottakeren har størst behov for. Energi som forbrukes til daglig blir fornyet. Dette innebærer at når du føler deg utslitt eller utbrent, kan den ubalansen som oppstår og som påvirker deg negativt, både fysisk, emosjonelt og mentalt, rettes opp igjen. Reiki kan harmonisere energiene i kroppen og hjelpe deg til å gi slipp og slappe av og dermed redusere stress. Det er ikke bare symptomene som helbredes, men like mye årsakene.

  Emosjonelle blokkeringer blir ofte oppløst og du kommer i nærmere kontakt med følelser som du tidligere kanskje har undertrykt - for eksempel sorg eller sinne. Det er viktig å godta slike "negative" følelser. De er energier som forvandler seg til kreative krefter så snart du gjør dem til dine egne ved å gi dem oppmerksomhet og la dem få komme til uttrykk. Reiki hjelper deg til å bli mer oppmerksom på indre prosesser både følelsmessige og mentale.

  Er Reiki alltid trygt?

  Hensikten med Reiki er å tilføre kroppen ekstra energi som den kan bruke til å helbrede seg selv. Reiki kan trygt brukes uansett hva slags sykdom du lider av. Reiki stiller ingen diagnose og er ment som en komplementær helbredelsesmetode.

  Når det gjelder akutte sykdomstilstander som betennelser, fordøyelsesbesvær, ryggplager, hodepine, etc. kan Reiki veldig ofte være til rask og effektiv hjelp.

  Hva er Karuna Reiki®?

  En Karuna Reiki®-healer er en Reiki-healer som har utdannet seg videre. Karuna er et sanskrit-ord som betyr aktiv medfølelse.